Blog List

3 novembra, 2021
Future Skills for Youth – Gruzínsko

Naše prvé školenie sme zrealizovali v Gruzínsku v septembri 2021! PODARILO SA! Napriek svetovej pandémii Covid-19 sa nám podrilo zrealizovať sedemdňové školenie pre pracovníkov s mládežou a mladých lídrov so šiestich krajín v meste Kobuleti v Gruzínsku. Naše prvé z

1 novembra, 2021
Detská letná akadémia 2009

Počas letných prázdnin sme s Akadémiou vzdelávania, Spišská Nová Ves zorganizovali mestský letný prázdninový tábor pre školopovinnú mládež. Pre deti sme pripravili mnoho zaujímavých činností, ktoré boli okorenené súťažením, dobrodružstvom a humorom. Do aktivít sme prepašovali aj vzdelávanie z oblasti

1 novembra, 2021
Vzdelávanie zamestnancov KUD v Košiciach

MVO PROXIMA* realizovala vzdelávaciu časť projektu „Zvýšenie kvality administratívnych kapacít KUD v Košiciach implementáciou nových vzdelávacích programov a zefektívnením využívania IKT“. K hlavným cieľom projektu patrili tieto aktivity: Vytvorenie e-learningového prostredia pre potreby realizácie projektu.Zlepšenie počítačových zručností zamestnancov Krajského úradu

1 novembra, 2021
NETRADIČNÉ OSLAVY MDŽ

„Niet väčšej radosti ako činiť radosť iným.“ ...sme ľudia, obývame spoločnú zemeguľu, ale žijeme akoby v rôznych svetoch. Je svet, v ktorom sú ľudia ľudia nešťastní, či nahnevaní z toho, že v predajni nemajú ich obľúbenú pleťovú vodu, že ich

1 novembra, 2021
Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Mimovládna organizácia PROXIMA* organizuje v spolupráci s Občianskym združením Človek v ohrození a Akadémiou vzdelávania Spišská Nová Ves Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Dobrovoľné finančné príspevky budú využité na humanitárny účel. Organizátor navrhuje využiť ich na podporu vzdelávania

3 júla, 2021
Future Skill for Youth

Medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ oblasť Mládež Projekt Future Skills for Youth je medzinárodným projektom za účasti 24 mladých ľudí so šiestich krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko), ktorí sa v priebehu dvoch školení, jedno v Gruzínsku a