Sieť pre EDS (2016)

Projekt „Sieť pre EDS“ je podporený z programu Erasmus a je určený na prípravu budúceho projektu v rámci medzinárodnej strategickeh spolupráce v rámci kĺúčovej akcie KA2. Projekt je zameraný na zavádzanie koučingu ako nového a moderného nástroja na podporu dobrovoľníkov do systému Európskej dobrovoľníckej služby programu Erasmus.

Zanechať Komentár