MULTI-KULTI FOTO ESEJ (2011)

Projekt zameraný na vytvorenie fotografického workshopu pre mládež z národnostných a etnických menšín východného Slovenska. Najlepšie fotgrafie a foto-prríbehy sa dostanú do a fotografickej súťaže.

MULTI-KULTI POULIČNÝ FESTIVAL (2011)

Projekt zameraný na vytvorenie a prezentovanie ukážok rómskej a rusínskej kultúry z územia východného Slovenska.

Projekty je realizovaný s finančnoupodporou ÚV SR – program Kultúra národnostných menšín 2011.