PROXIMA*
SLOVAKIA

O nás

Sme tu od
roku 2005.

PROXIMA

MVO PROXIMA* sa dlhodobo venuje výchove k akceptácii odlišných kultúrnych identít, rozvíjaniu globálneho povedomia, rozvoju interkultúrnych kompetencií. Našou snahou je predchádzať vzniku predsudkovo zaťažených postojov a prispieť k odstraňovaniu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatným nenávistným prejavom.

O nás
Kontaktujte nás

Máte otázky?
Sem s nimi!

 
eva.farka@gmail.com