VIDEO Z NÁŠHO PROJEKTU

FUTURE SKILLS FOR YOUTH

Z NÁŠHO PROJEKTU FUTURE SKILLS FOR YOUTH SME PRIPRAVILI VIDEO, KTORÉ ZACHYTÁVA PRIEBEH NAŠICH DVOCH ŠKOLENÍ V GRUZÍNSKU.

Ďakujeme všetkých účastníkom za ich energiu, zapálenie a odhodlanie napriek pandémii a vojne na Ukrajine prísť a pracovať na sebe pre dobro druhých. Vďaka patrí aj našim partnerom z Gruzínska, Arrménska, Azerbajdžanu, Čiech a Poľska.

  • GYUMRI YOUTH INITIATIVE CENTRE NGO – Arménsko     https://yic.am/en/
  • SAGLAM DUSUNCE GENCLER TESKILATI– Azerbajdžan        https://csyo-az.org/en/
  • ACADEMY FOR PEACE AND DEVELOPMENT – Gruzínsko      www.apd.ge
  • Stowarzyszenie Akwedukt – Poľsko                                      https://www.akwedukt.org.pl
  • PETRKLIC HELP ZS –  Česká republika                                             www.petrklichelp.cz

Projekt bol podporeny z programu Erasmus+ oblasť Mládež. Projekt je administrovaný NA – IUVENTA.

VIDEO Future Skills for Youth