NETRADIČNÉ OSLAVY MDŽ

„Niet väčšej radosti ako činiť radosť iným.“

…sme ľudia, obývame spoločnú zemeguľu, ale žijeme akoby v rôznych svetoch. Je svet, v ktorom sú ľudia ľudia nešťastní, či nahnevaní z toho, že v predajni nemajú ich obľúbenú pleťovú vodu, že ich každý deň čaká škola, že si musia strážiť hmotnosť a odopierať kalórie, že dlho čakali v čakárni u lekára , že mešká mestská doprava… A je svet, kde ľudia nemajú prístup k pitnej vode, kde deti nechodia do školy, ale ťažko pracujú, kde niet čo do úst položiť, kde lekára nepoznajú, kde sa chodí všade pešo a bosky…

No naozaj žijeme na odlišných planétach? Veď je len JEDEN SVET, spoločný svet nás všetkých. A v jednom svete si môžeme navzájom pomáhať. Nedokážeme zmeniť všetko, ale môžeme zmeniť aspoň niečo. Nedokážeme pomôcť všetkým, ale dokážeme pomôcť aspoň niekomu.

Preto budú mať účastníci Netradičných osláv MDŽ možnosť formou finančného daru prispieť na zvolený humanitárny účel, ktorý niekomu konkrétnemu uľahčí život v spoločnom svete.

O tom, kam vyzbierané finančné prostriedky poputujú, rozhodnú darcovia tým, že označia účel, na ktorý sa rozhodli prispieť. Vyzbieraná finančná čiastka bude použitá v súlade s väčšinovým prianím darcov. S ohľadom na tému našej akcie navrhujeme podporiť vzdelávanie dievčatka z krajiny 3. sveta formou adopcie na diaľku.

NAVRHOVANÉ OBLASTI PODPORY:

 • Škola na miesto ulice, Afganistan – adopčný program, ktorý v Afganistane realizuje OZ Človek v ohrození v spolupráci s afganskou mimovládnou organizáciou Aschiana podporujúcou vojnové siroty a deti pracujúce na ulici. viac o programe
 • Podpor dieťa India – adopčný program Občianskeho združenie MAGNA DETI V NÚDZI viac o programe
 • Podpor dieťa Kambodža – adopčný program Občianskeho združenie MAGNA DETI V NÚDZI viac o programe
 • Detské centrum Bishoftu, Etiópia – poskytuje starostlivosť a vzdelávanie najchudobnejším, často osiroteným deťom, ktoré by inak nemohli chodiť do školy. Program na Slovensku koordinuje Nadácia Integra. viac o programe
 • Iné humanitárne účely – podľa návrhov darcov

POZOR DÔLEŽITÉ:

 • Účasť na Netradičných oslavách MDŽ je bezplatná a nie je nijako podmienená dobrovoľným finančným príspevkom!
 • Transparentnosť použitia účelových finančných darov bude zabezpečená napríklad aj tým, že
  • každý darca bude mať možnosť dostať príjmový pokladničný doklad bez ohľadu na výšku svojho finančného daru,
  • verejnosť sa bude môcť zúčastniť spočítavania finančných darov,
  • zoznam darcov a výška príspevku bude s ich súhlasom uverejnená na web našej stránke www.proxima-sk.sk
 • Ďalšie podrobné informácie budú poskytnuté na mieste konania akcie.