Pamätaj – Čarovný kľúč (2015)

Pamätaj – je projekt zameraný na opravu a údržbu pomníkov a pamätníkov v obci a na cintoríne v Nálepkove dokazujúcich prítomnosť národnostných a etnických menšín na Spiši. Zatancuj mi pieseň –  – rozvoj talentu a tvorivosti rómskych detí a mládeže.

Čarovný kľúč

Projekt zameraný na rozvoj kľúčových životných zručností rómskych detí a mládeže cez neformálnea zážitkové vzdelávanie.

Projekt podporený cez KNM – Kultúra národnostných menšín, Úrad vlády SR.

Zanechať Komentár