RÓMSKE ŽIVÉ KNIHY (2012) 

Projekt Rómske živé knihy vznikol aby podporil súnaležitosť medzi majoritou a minoritou, aby prispel v lepšiemu pochopeniu realít v akých žijú jednotlivé komunity a to prostredníctvom vyrozprávania reálnych príbehov tzv. živých kníh. Zároveň jedinečnosť projektu spočíva nie len v nájdení a príprave týchto živých kníh, ale prinesení knižnice na miesta kde sa nikdy podobné akcie neuskutočnili. Zámerom projektu je podpora rómskej mládeže v etnickej sebaidentifikácii, realizovanie špecifického vzdelávania a zorganizovania rómskych živých knižníc za využitia tzv. „Party stanu“. 

Projekt bol podporený z Grantového programu Úradu vlády SR.