Detská letná akadémia 2009

Počas letných prázdnin sme s Akadémiou vzdelávania, Spišská Nová Ves zorganizovali mestský letný prázdninový tábor pre školopovinnú mládež.

Pre deti sme pripravili mnoho zaujímavých činností, ktoré boli okorenené súťažením, dobrodružstvom a humorom. Do aktivít sme prepašovali aj vzdelávanie z oblasti ochrany ľudských práv a multikultúrnej výchovy a opäť sme si raz overili, že neformálne metódy vzdelávania prinášajú všetkým zúčastneným okrem nových poznatkov i mnoho nefalšovanej zábavy a neopakovateľných zážitkov, čaro ktorých nám pripomínajú vytvorené fotografie.