S KOMPASOM DO ŠKÔL  (2009)

Cieľom projektu bolo prispieť k presadzovaniu neformálneho vzdelávania v školskom vyučovaní prostredníctvom využiti manuálu KOMPAS, určeného pre vzdelávanie a výchovu mládeže k ľudským právam. Zapojených bolo 10 základných a stredných škôl Košického kraja, okolo 150 učiteľov a 1400 žiakova študentov.  Termín realizácie bol 10/2009 – 07/2010.

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti.