Ked cesta je cielom

Cesty sú spojnicami, ktoré dovedú cestujúceho z jedného miesta na miesto druhé. Umožnia mu dostať sa tam, kam potrebuje. Zvyčajne sú len prostriedkom, ako sa dostať do cieľa. Niekedy sa ale cieľom stáva samotná cesta a zážitky z putovania. Pútnici by o tom vedeli rozprávať!

MVO PROXIMA* sa v roku 2014 vydala na cestu rekonštrukcie zanedbaného rodinného domu v obci Nálepkovo (okres Gelnica, Košický kraj) s víziou vybudovania priestorov pre svoje vzdelávacie a komunitné aktivity. Z vlastných prostriedkov a dobrovoľníckou prácou sa pustila do revitalizácie starej kamennej stavby a priľahlej záhrady. Významnou pomocou pri napĺňaní vízie bolo získanie dotačnej podpory z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt „Keď cesta je cieľom“ na jeseň 2020 v celkovej výške 29 532,01 €.

Názov projektu je príznačný. Počas jeho realizácie nešlo len o revitalizáciu starej budovy, ale aj o aktiváciu dobrovoľníkov z radov vylúčených rómskych komunít. Tí mali možnosť získať zručnosti zo stavbárskych prác, praktické zručnosti i teoretické vedomosti z oblasti stavbárstva, pestovateľstva, vedenia domácností a navyše aj mentorskú a koučingovú podporu i podporu pri uplatnení sa na trhu práce.

Realizácia projektu umožnila venovať pozornosť aj vzdelávaniu rómskych detí a celkovej podpore rodín pri riešení rôznych náročných životných situácií.  Do projektu sme zapojili rómske deti z obce Nálepkovo a tiež deti zo Základnej školy v Gelnici, s ktorou už roky spolupracujeme a ktorá mala záujem o zapojenie svojich žiakov do mimoškolského vzdelávania. Deťom sme pomohli rozvíjať komunikačné a jazykové zručností, schopnosť tímovej spolupráce, jemnú motoriku a poskytovali sme aj jednoduché cvičenia reedukačného charakteru pre deti s poruchami učenia.

Dôležitým cieľom bolo udržiavať ich návyky potrebné k školskému vyučovaniu v čase, keď im epidemiologická situácia nedovoľovala riadne navštevovať školské vyučovanie.

Projekt „Keď cesta je cieľom“ získal dotačnú finančnú podporu v rámci regionálneho príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zmluva č.  1364/2020 je zverejnená v CRZ https://crz.gov.sk/zmluva/5346511/