OUR NEWS

Our inside stories for you

  • All
  • Uncategorized
3 júla, 2021
Future Skill for Youth

Medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ oblasť Mládež Projekt Future Skills for Youth je medzinárodným projektom

1 novembra, 2021
Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Mimovládna organizácia PROXIMA* organizuje v spolupráci s Občianskym združením Človek v ohrození a Akadémiou vzdelávania Spišská

1 novembra, 2021
NETRADIČNÉ OSLAVY MDŽ

„Niet väčšej radosti ako činiť radosť iným.“ ...sme ľudia, obývame spoločnú zemeguľu, ale žijeme akoby v

1 novembra, 2021
Vzdelávanie zamestnancov KUD v Košiciach

MVO PROXIMA* realizovala vzdelávaciu časť projektu „Zvýšenie kvality administratívnych kapacít KUD v Košiciach implementáciou nových vzdelávacích

1 novembra, 2021
Detská letná akadémia 2009

Počas letných prázdnin sme s Akadémiou vzdelávania, Spišská Nová Ves zorganizovali mestský letný prázdninový tábor pre

3 novembra, 2021
Future Skills for Youth – Gruzínsko

Naše prvé školenie sme zrealizovali v Gruzínsku v septembri 2021! PODARILO SA! Napriek svetovej pandémii Covid-19