OUR NEWS

Our inside stories for you

  • All
  • Uncategorized
3 augusta, 2008
Vzdelávanie zamestnancov KUD v Košiciach

MVO PROXIMA* realizovala vzdelávaciu časť projektu „Zvýšenie kvality administratívnych kapacít KUD v Košiciach implementáciou nových vzdelávacích

1 septembra, 2009
Detská letná akadémia 2009

Počas letných prázdnin sme s Akadémiou vzdelávania, Spišská Nová Ves zorganizovali mestský letný prázdninový tábor pre

8 marca, 2010
NETRADIČNÉ OSLAVY MDŽ

„Niet väčšej radosti ako činiť radosť iným.“ ...sme ľudia, obývame spoločnú zemeguľu, ale žijeme akoby v

30 júla, 2010
S KOMPASOM DO ŠKÔL  (2009)

Cieľom projektu bolo prispieť k presadzovaniu neformálneho vzdelávania v školskom vyučovaní prostredníctvom využiti manuálu KOMPAS, určeného pre vzdelávanie a výchovu mládeže k ľudským právam. Zapojených bolo 10 základných a stredných škôl Košického kraja, okolo 150 učiteľov a

17 augusta, 2010
ZAHOĎ SVOJE PREDSUDKY  (2010)

Projekt je zameraný na zisťovanie a formovanie postojov a hodnôt tolerancie u stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v Košickom a Prešovskom kraji. Na uľahčenie ich zapojenia - participácie do spravovania veci verejných v ich miestnej komunite. Projekt bude realizovaný

11 októbra, 2010
MULTI-KULTI ŠKOLA (2010) 

Zámerom projektu je zlepšiť podmienky pre zavádzanie multikultúrnej výchovy do školského vyučovania v Košickom a Prešovskom kraji. Cieľovú skupinu tvoria pedagógickí a odborní zamestnanci škôl. Projekt

16 marca, 2011
„ALL STUDENTS FRIENDLY SCHOOL – PRIATEĽSKÁ ŠKOLA“ (2011)  

Projekt zameraný na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania do školského vyučovacieho procesu.  Projekt je určený najmä pedagogickým a odborným zamestnancom základných a stredných

17 mája, 2011
MULTI-KULTI FOTO ESEJ (2011)

Projekt zameraný na vytvorenie fotografického workshopu pre mládež z národnostných a etnických menšín východného Slovenska. Najlepšie fotgrafie a foto-prríbehy sa dostanú do a fotografickej súťaže. MULTI-KULTI

17 marca, 2012
„MLADÍ V AKCII“ (2012) 

Projekt je zameraný na podporu a rozvoj vzdelávania mládeže v témach ochrany ľudských práv, prostredníctvom neformálneho