Detská letná akadémia 2009

Počas letných prázdnin sme s Akadémiou vzdelávania, Spišská Nová Ves zorganizovali mestský letný prázdninový tábor pre školopovinnú mládež. Pre deti sme pripravili mnoho zaujímavých činností, ktoré boli okorenené súťažením, dobrodružstvom a humorom. Do aktivít sme prepašovali aj vzdelávanie z oblasti