Vzdelávanie zamestnancov KUD v Košiciach

MVO PROXIMA* realizovala vzdelávaciu časť projektu „Zvýšenie kvality administratívnych kapacít KUD v Košiciach implementáciou nových vzdelávacích programov a zefektívnením využívania IKT“. K hlavným cieľom projektu patrili tieto aktivity: Vytvorenie e-learningového prostredia pre potreby realizácie projektu.Zlepšenie počítačových zručností zamestnancov Krajského úradu