ZAHOĎ SVOJE PREDSUDKY  (2010)

Projekt je zameraný na zisťovanie a formovanie postojov a hodnôt tolerancie u stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v Košickom a Prešovskom kraji. Na uľahčenie ich zapojenia - participácie do spravovania veci verejných v ich miestnej komunite. Projekt bude realizovaný od augusta do decembra 2010. Projekt bol podporený Nadáciou Intenda.