Projekty

Check Our Inside
Story.

Our Company News Our Company News Our Company News Our Company News
OUR BLOG

Our Company News

60
administrator
1 septembra, 2009
Detská letná akadémia 2009 Počas letných prázdnin sme s Akadémiou vzdelávania, Spišská Nová Ves zorganizovali mestský letný prázdninový tábor pre školopovinnú mládež. Pre deti…
administrator
1 septembra, 2009
Detská letná akadémia 2009
60
administrator
30 júla, 2010
S KOMPASOM DO ŠKÔL  (2009) Cieľom projektu bolo prispieť k presadzovaniu neformálneho vzdelávania v školskom vyučovaní prostredníctvom využiti manuálu KOMPAS, určeného pre vzdelávanie a výchovu mládeže k ľudským právam. Zapojených bolo 10 základných a stredných škôl Košického kraja, okolo 150 učiteľov a 1400 žiakova študentov.  Termín realizácie bol…
administrator
30 júla, 2010
S KOMPASOM DO ŠKÔL  (2009)
60
administrator
17 augusta, 2010
ZAHOĎ SVOJE PREDSUDKY  (2010) Projekt je zameraný na zisťovanie a formovanie postojov a hodnôt tolerancie u stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v Košickom a Prešovskom kraji. Na uľahčenie ich zapojenia - participácie do spravovania veci verejných v ich miestnej komunite. Projekt bude realizovaný od augusta do decembra…
administrator
17 augusta, 2010
ZAHOĎ SVOJE PREDSUDKY  (2010)