Coach it up! (2017 – 2018) 

Projekt COACH IT UP! nadväzuje na predchádzajúci projekt a je jeho výsledkom. Samotný projekt bol vytvorený aby podporil systematickú prácu s dobrovoľníkmi v rámci programu Erasmus na Slovensku a v českej republike. Jedným z cieľov projektu je zavádzanie koučingu do práce so zahraničnými dobrovoľníkmi, ktorí pôsobia v organizáciách na Slovensku a Českej republike.

Projekt je podporený prostredníctvom Kľúčovej akcie KA2 a vytvoril partnerstvo dvoch organizácií, MVO Proxima* so Slovenska a TRENDUM z Českej republiky.

Jedným z výstupov projektu je vytvorenie siete koučov v SR a ČR, ktorí budú podporovať prácu s dobrovoľníkmi a prispejú k úspešnému absolvovaniu ich zahraničnej dobrovoľníckej služby. Ďalším výstupom projektu je vytvorená platforma pre komunikáciu medzi dobrovoľníkom a organizáciou na uľahčenie sledovania vzdelávacieho procesu dobrovoľníka.

Výstupy

STRÁNKA PROJEKTU – http://coachitup.eu/coachitup/

POOL KOUČOV – http://coachitup.eu/coachitup/zoznam-koucov/

VOLUNTEERS TOOL – http://www.volunteerstool.eu

VIDEO METODIKY – http://coachitup.eu/coachitup/videometodiky/

VÝSKUM – http://coachitup.eu/coachitup/videometodiky/

Zanechať Komentár