Siedmy kľúč a Kľúče pre život (2015 – 2017)

Sú na seba nadväzujúce projekty podporené z grantového programu Rozvoj rómskych komunít.

Projekty sú zamerané na rozvoj kľúčových životných kompetencií detí a mládeže z vylúčených rómskych komunít východného Slovenska. Okrem priamej práce s cieľovými skupinami sú projekty zamerané na prípravu školiteľov neformálneho vzdelávania.  Ďalšou časťou projektu sú pracovné stáže a aktívna podpora pri vyhľadávaní zamestnania pre mladých rómov a rómky v SR.

Projekty boli podporené cez Karpatská nadácia, Slovensko.

Zanechať Komentár