Kľúč do tvojej dlane (2014)

Projekt zameraný rozvoj kľúčových životných zručností rómskych detí a mládeže východného Slovenska, za využitia neformálne a zážitkové vzdelávania.

Namaľujme si pieseň – rozvoj talentu a tvorivosti rómskych detí a mládeže.

Zabudnuté pamätníky – oprava a údržba pomníkov a pamätníkov v obci a na cintoríne v Nálepkove dokazujúcich prítomnosť národnostných a etnických menšín na Spiši.

Projekt podporený z KNM – Kultúra národnostných menšín, Úrad vlády SR.

Zanechať Komentár