Úsmev v sieti  (2014)

Projekt je zameraný na rozvoj interkultúrnej tolerancie a akceptácie odlišností u mládeže cez tréningy, zážitkové vzdelávanie, výstavy fotografií a besedy.

Projekty je podporený z KNM – Kultúra národnostných menšín, Úrad vlády SR.

Zanechať Komentár