RÓMSKE ŽIVÉ KNIHY (2012) 

Projekt Rómske živé knihy vznikol aby podporil súnaležitosť medzi majoritou a minoritou, aby prispel v lepšiemu pochopeniu realít v akých žijú jednotlivé komunity a to prostredníctvom vyrozprávania reálnych príbehov tzv. živých kníh. Zároveň jedinečnosť projektu spočíva nie len v nájdení