„PODAJ TO ĎALEJ“ (2013)

Projekt zameraný na prípravu mladých rómskych lídrov a prípravu kultúrneho vystúpenia v Party Stane.  

Súčasťou projektového tímu sú ľudia s bohatými skúsenosťami zo školského a najmä z neformálneho vzdelávania, ktorí sa venujú problematike rozvojakľúčových životných zručností mládeže, ľudským právam, multikultúrnejvýchove  i výchove k akceptácii odlišností a vedeniu mladých ľudí a  ktorí o.i. školia v  rámci NP Komprax a  majú priame kontakty na hlavnú cieľovú skupinuprojektu.

Projekty je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program  Kultúra národnostných menšín 2012 a 2013.