„ALL STUDENTS FRIENDLY SCHOOL – PRIATEĽSKÁ ŠKOLA“ (2011)  

Projekt zameraný na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania do školského vyučovacieho procesu.  Projekt je určený najmä pedagogickým a odborným zamestnancom základných a stredných škôl v Košickom a Prešovskom kraji. Aktivitami projektu sú pobytové školenia pre pedagógov, živé knižnice pre zdieľanie dobrých príkladov z praxe a motivácie pracovníkov škôl ako aj workshop o inkluzívnom školstve.

Projektbol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti.