MULTI-KULTI ŠKOLA (2010) 

Zámerom projektu je zlepšiť podmienky pre zavádzanie multikultúrnej výchovy do školského vyučovania v Košickom a Prešovskom kraji. Cieľovú skupinu tvoria pedagógickí a odborní zamestnanci škôl. Projekt bude realizovaný v termíne 11/2010 – 02/2011.

Projekt bol podporený z Grantového programu Úradu vlády SR.