Mind 4 Social Transformation

Zrealizovaný! It is done! :-) :-) :-) V dňoch 7. až 13 máj sme v Bakuriani v Gruzínsku realizovali 7. dňové medzninárodné školenie za účasti 24 ľudí pracujúcich v mimovládnych organizáciách v Poľsku, Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku a Slovensku.