1 novembra, 2021
Vzdelávanie zamestnancov KUD v Košiciach

MVO PROXIMA* realizovala vzdelávaciu časť projektu „Zvýšenie kvality administratívnych kapacít KUD v Košiciach implementáciou nových vzdelávacích programov a zefektívnením využívania IKT“. K hlavným cieľom projektu patrili tieto aktivity: Vytvorenie e-learningového prostredia pre potreby realizácie projektu.Zlepšenie počítačových zručností zamestnancov Krajského úradu

1 novembra, 2021
NETRADIČNÉ OSLAVY MDŽ

„Niet väčšej radosti ako činiť radosť iným.“ ...sme ľudia, obývame spoločnú zemeguľu, ale žijeme akoby v rôznych svetoch. Je svet, v ktorom sú ľudia ľudia nešťastní, či nahnevaní z toho, že v predajni nemajú ich obľúbenú pleťovú vodu, že ich

1 novembra, 2021
Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Mimovládna organizácia PROXIMA* organizuje v spolupráci s Občianskym združením Človek v ohrození a Akadémiou vzdelávania Spišská Nová Ves Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Dobrovoľné finančné príspevky budú využité na humanitárny účel. Organizátor navrhuje využiť ich na podporu vzdelávania