Coach it up! (2017 – 2018) 

Projekt COACH IT UP! nadväzuje na predchádzajúci projekt a je jeho výsledkom. Samotný projekt bol vytvorený aby podporil systematickú prácu s dobrovoľníkmi v rámci programu Erasmus na Slovensku a v českej republike. Jedným z cieľov projektu je zavádzanie koučingu do práce so zahraničnými dobrovoľníkmi, ktorí pôsobia v