Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 Today Sunday, 25 July 25
26 27 28 29 30 31  


 • Projekt Coach it up!
 • Podporený z programu Erasmus Plus, oblasť podpory Mládež.

  Realizovaný v partnerstve s TRENDUM, o. p. s. Ostrava.

  Informácie o projekte na www.coachitup.eu • ---------------------------------------------

  Ukončené projekty
 • Keď cesta je cieľom

  Projekt finančne podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

  logo mirri  Projekt si ako hlavný zámer stanovil dokončenie rekonštrukcie budovy kultúrno-vzdelávacieho centra v obci Nálepkovo (okres Gelnica). Proces rekonštrukcie budovy pomôže rozvíjať zručnosti a osobnostné vlastnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z MRK.

  Dokončená budova bude v budúcnosti slúžiť na projektové a komunitné aktivity realizované MVO PROXIMA*

  Hlavné aktivity projektu:
  • Dokončenie rekonštrukcie budovy kultúrno-vzdelávacieho centra (za aktívnej účasti dobrovoľníkov z radov MRK a miestnych podnikateľov).
  • Podpora pre zapojených dobrovoľníkov s cieľom zlepšenia sociálno-ekonomickej situácie rodín a zlepšenie prístupu na trh práce.
  • Komunitné kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity - exkurzie do komunít so svojpomocnou výstavbou domov cez mikropôžičky a Jesenná škola pre deti z MRK.

 • Objednávka tovaru č.1/10/2020 na základe VO PDF document
 • Školiaca miestnosť v KVC file
 • Jesenná škola file
 • Rekonštrukcia file
 • Jesenná škola file
 • Školiaca miestnosť v KVC file
 • --------------------------

  Dohoda uzatvorená UPSVaR Spišská Nová Ves a MVO PROXIMA*

  o zabezpečení aktivačnej činnosti pre plnoletých uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce formou dobrovoľníckej činnosti platná a účinná od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. • Dohoda MVO PROXIMA a UPSVaR o zabezpečení aktivačnej činnosti pre evidovaných nezamestaných PDF document
 • Objednávka tovaru č.1/10/2020 na základe VO PDF document

Course categories